Skapa en vacker trädgård

Japansk trädgård på hemmaplan

Vi har en speciell förkärlek och relation till japanska trädgårdar, eller kanske snarare filosofin och det estetiska tänket kring hur naturen får tala sitt språk, oavsett om man anlägger trädgård i helt japansk design eller bara tar inspiration från den. Bilderna nedan är inspirationsexempel från Studio54 på moderna japanska trädgårdar som vi skulle vilja, och har möjlighet att bygga.

En filosofi om naturen

En värld av mediterande lugn

En trädgård i japansk stil har en design som ligger nära japansk estetik och filosofiska ideologier. Mycket handlar om att undvika artificiella inslag och symmetri för att därav förhöja det naturliga landskapet. Till skillnad från våra västerländska trädgårdar som fokuserar mycket på blommor går den japanska stilen mer åt det gröna i synnergi med vatten och föråldrade material som speglar naturens egna palett. Detta för att förmedla en sorts existentiell bräcklighet samt tidens oundvikliga frammarsch.

Vi designar & bygger moderna japanska trädgårdar i hela Sverige

Att anlägga en japansk trädgård behöver inte nödvändigtvis vara mer komplicerat än andra trädgårdar, det kan på ett sätt vara enklare eftersom det finns en viss designfilosofi att förhålla sig till. Man behöver givetvis inte anlägga en trädgård helt i japansk stil om man inte vill ta ut svängarna fullt så mycket. Det går alldeles utmärkt att skapa en trädgård med mer bekanta, västerländska naturinslag men där man snarare tar inspiration från det japanska sättet att designa, dvs med asymmetri, inslag av sten, vatten och dekorationer utan att för den saken skull göra det i japansk stil.

Typiska element

Vatten har en central roll i en japansk trädgård, så även inslag av omsorgsfullt placerade stenar och grovt grus som inte sällan krattas i mönster kring de större stenarna .

Vintergröna växter bygger sedan stommen. Trots Japans ganska utbredda flora av vackra blommor ges de inte så mycket utrymme i en japansk trädgårdsdesign. Mindre, blommande buskar och träd är dock betydande och blir därav mer dramatiska för sin kontrast med det annars dominerande gröna. Även om det orörda, naturliga utseendet är målet, formas och beskärs ofta plantor och träd på ett speciellt sätt.

Diskret placerade dekorationer eller andra element, ofta med föråldrade material för en naturlig känsla, är avslutningsvis också vanliga för det övergripande intrycket och estetiken, t.ex. lanternor/lyktor, små bänkar i sten, broar etc.

Hur kommer jag igång?

Ett projekt mot en japansk trädgård skiljer sig inte mycket från andra trädgårdsanläggningar. Allt börjar med en idé och en design som sedan mynnar ut i anläggning och en färdig trädgård. Har du en vision om en japansk trädgård, eller förändra din nuvarande trädgård med endast lite japanska inslag eller anlägga en trädgård som kanske bara snuddar vid japansk designfilosofi? Ibland har man inspirerats av bilder men vet inte riktigt vad som passar. Första steget är att kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång! Tillsammans tar vi fram din drömträdgård.

Design & anläggning